header 011
امروز : یکشنبه - 10. اسفند 1399 - 16. رجب 1442 - 28. فوریه 2021

صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت | EN

5555

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

نظرسنجینظر شما در مورد سایت چیست؟

مراکز اورژانس اجتماعی

مراکز اورژانس اجتماعی در استان اصفهان

 

تلفن

آدرس

مراکز

مسئول

شهر

6610401

اصفهان خ مصلی جنب مسجد مصلی

مرکز اورژانس اجتماعی اصفهان

خانم همتی

اصفهان

4358964

اصفهان خ کاوه پایانه مسافر بری کاوه

ایستگاه اورژانس اجتماعی پایانه کاوه

خانم جهانگیری

اصفهان

6732761

اصفهان خ هزار جریب پایانه مسافربری صفه

ایستگاه اورژانس اجتماعی پایانه صفه

آقاي هارونژاد

اصفهان

5515091

اصفهان خ زینبیه شمالی ، ارزنان ،کوچه ش هاشمی

پایگاه خدمات اجتماعی ارزنان

خانم منصوری

اصفهان

5582951

اصفهان حصه شرقی خ امام خمینی روبروي مهد کودک ایرا ن مهر

پایگاه خدمات اجتماعی حصه

 

خانم ارجمندي

اصفهان

6613029

اصفهان خ مصلی جنب مسجد مصلی

مرکز تلفن123 اورژانس اجتماعی

خانم همتی

اصفهان

-

تماس با تلفن 123 اورژانس اجتماعی

ناحیه جنوب شرق اصفهان منطقه 1

خانم جمشیدیان

واحد 1 سیار

-

تماس با تلفن 123 اورژانس اجتماعی

ناحیه جنوب غرب اصفهان منطقه 2

خانم جمشیدیان

واحد 2 سیار

-

تماس با تلفن 123 اورژانس اجتماعی

ناحیه شمال شرق اصفهان منطقه 3

خانم جمشیدیان

واحد 3 سیار

-

تماس با تلفن 123 اورژانس اجتماعی

ناحیه شمال غرب اصفهان منطقه 4

خانم جمشیدیان

واحد 4 سیار

2270604-0334

زرین شهر خ کارگر-مجتمع شهید دستغیب

اورژانس اجتماعی

خانم مولوی

زرین شهر

3644447

خمینی شهر مقایل دادگستری اداره بهزیستی

اورژانس اجتماعی

خانم مرادی

خمینی شهر

-

تماس با تلفن 123 اورژانس اجتماعی

واحد 4 اورژانس اجتماعی سیار

خانم قاسمی

خمینی شهر

2720093-0362

آران وبید گل – اداره بهزیستی

اورژانس اجتماعی

 

آران وبیدگل

5245081-0312

5245082-0312

شاهین شهر خ فردوسی فرعی 2 شرقی اداره بهزیستی

اورژانس اجتماعی

خانم شریفه

شاهین شهر

-

تماس با تلفن 123 اورژانس اجتماعی

واحد0 اورژانس اجتماعی سیار

خانم شریفه

شاهین شهر

4468500-0361

کاشان ، خ شهید بهشتی ،چهار راه شاهد ،خ شاهد ، ساختمان شماره 2

اورژانس اجتماعی

آقاي تديني

کاشان

-

تماس با تلفن 123 اورژانس اجتماعی

واحد اورژانس اجتماعی سیار

خانم درچ سنگ

کاشان

2727420-0331

نجف آباد اداره بهزیستی

اورژانس اجتماعی

خانم شفاعتی

نجف آباد

-

تماس با تلفن 123 اورژانس اجتماعی

واحد اورژانس اجتماعی سیار

خانم حکیمی

نجف آباد

2243856-0321

شهرضا– بلوار شهید مطهری ،جنب بانک تجارت

اورژانس اجتماعی

آقای موسوی

شهرضا

-

تماس با تلفن 123 اورژانس اجتماعی

واحد اورژانس اجتماعی سیار

خانم اباذری

شهرضا

5226023-0335

مبارکه – خ سلمان ، پشت سینما ایران ، طبقه فوقانی مجتمع بهزیستی شهدا

اورژانس اجتماعی

خانم کاظمی

مبارکه

-

تماس با تلفن 123 اورژانس اجتماعی

واحد اورژانس اجتماعی سیار

خانم حیدری

مبارکه

3220244-0335

فلاورجان خ آزادگان اداره بهزیستی

اورژانس اجتماعی

خانم ایزد پناه

فلاورجان

-

تماس با تلفن 123 اورژانس اجتماعی

واحد اورژانس اجتماعی سیار

خانم منصوری

فلاورجان

 

لیست مراکز کاهش طلاق

تلفن

آدرس

مراکز

مسئول

شهر

6636260

اصفهان خ مصلی جنب مسجد مصلی

مداخله در خانواده بمنظور کاهش طلاق

آقای فروزانی

اصفهان

6612022

اصفهان خ نیکبخت دادگستری کل استان

مستقر در دادگستری خ نیکبخت

خانم امینی

اصفهان

7717602

7717603

اصفهان خ صمدیه بعد از چهار راه مدرس خ کهندژ -مجتمع شماره 2 دادگستری

تیم کاهش طلاق

مستقر در دادگستری خ کهند ژ

خانم نژاد تقی

اصفهان

2720093-0362

آران وبید گل – اداره بهزیستی

مداخله در خانواده بمنظور کاهش طلاق

خانم سالک

آران وبیدگل

3244447-0312

خمینی شهر مقایل دادگستری اداره بهزیستی

مداخله در خانواده بمنظور کاهش طلاق

خانم مرادی

خمینی شهر

5245082-0312

شاهین شهر فرعی 2 شرقی فردوسی اداره بهزیستی

مداخله در خانواده بمنظور کاهش طلاق

خانم شریفه

شاهین شهر

3220244-0335

فلاورجان خ آزادگان اداره بهزیستی

مداخله در خانواده بمنظور کاهش طلاق

خانم ایزد پناه

فلاورجان

2490002-0331

نجف آباد اداره بهزیستی

مداخله در خانواده بمنظور کاهش طلاق

خانم شفاعتی

نجف آباد

2243856-0321

شهرضا– بلوار شهید مطهری ،جنب بانک تجارت

مداخله در خانواده بمنظور کاهش طلاق

آقای موسوی

شهرضا

5226023-0335

مبارکه – خ سلمان ، پشت سینما ایران ، طبقه فوقانی مجتمع بهزیستی

مداخله در خانواده بمنظور کاهش طلاق

خانم رشيدي

مبارکه

 

 

مشخصات مراکز کودکا ن خیابانی وکار خیابان

تلفن

آدرس

مراکز

مسئول

شهر

2299817

2297815

اصفهان خ جی خ پروین بعد از موسسه مالی قوامین مقابل مبل رضوی – مهمانسرای کودک

 

کودکان خیابانی و کار( مرکز هدایت)

 

آقای سالمي

اصفهان

2299794

اصفهان خ جی خ پروین بعد از موسسه مالی اعتباری قوامین مقابل مبل رضوی ، مرکز فضیلت

 

مرکز متکدیان فضیلت

 

آقای سالمي

اصفهان

 

مراکز بازپروری زنان

تلفن

آدرس

مراکز

مسئول

شهر

5249089

خیابان جی- خیابان مهدیه جنب مجتمع ملکوتی خواه

باز پروری زنان – مرکز ارشاد

خانم کریمیان

اصفهان

5249089

خیابان جی- خیابان مهدیه جنب مجتمع ملکوتی خواه

سلامت دختران

خانم کریمیان

اصفهان

 

فراخوان

بهزیستی از نگاه تصویر

  • 1--.jpg
  • 2--.jpg
  • 3--.jpg
  • 4--.jpg
  • 5--.jpg
  • 6--.jpg